หลังจากฝากขายแล้วบริษัททำอะไรให้บ้าง

 1. แนะนำเกี่ยวกับเอกสารว่าการขายครั้งนี้ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
 2. แนะนำขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการขาย
 3. แนะนำการปรับสภาพทรัพย์สินที่ต้องการขายให้อยู่ในสภาพที่พร้อมในการขาย
 4. แนะนำการตั้งราคาขายให้เหมาะสม เป็นไปได้ในการขายครั้งนี้
 5. ทำการตลาดด้วยช่องทางการตลาดที่บริษัทมีไว้ให้บริการ ทั้ง Offline และ Online
 6. รับโทรศัพท์ พูดคุย ให้ข้อมูล เสนอขาย ต่อผู้ที่สนใจทุกราย
 7. คัดเลือกเฉพาะผู้ซื้อ และคัดเลือกเฉพาะผู้ซื้อที่มีคุณภาพ เพื่อนัดหมายพาเข้าชมทรัพย์สินที่ขาย
 8. บริการพาผู้ซื้อชมภายในทรัพย์สิน และสำรวจบริเวณโดยรอบ
 9. เจรจาการขาย โน้มน้าวจูงใจ เพื่อให้ผู้ซื้อเข้าใกล้การตัดสินใจซื้อ และปิดการขายเมื่อมีโอกาส
 10. ดูแลการทำสัญญาจะซื้อจะขาย (วางมัดจำ) ให้กับทั้งสองฝ่าย คือฝ่ายเจ้าของและผู้ซื้อ
 11. บริการจัดหาแหล่งสินเชื่อให้ผู้ซื้อ ให้สามารถกู้ได้ตามวัตถุประสงค์การซื้อขายครั้งนี้
 12. ช่วยในการวางแผนค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อให้วันโอนกรรมสิทธิ์จ่ายน้อยที่สุด
 13. บริการพาโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดินให้ราบรื่น ดูแลให้เจ้าของได้รับเงินครบถ้วน และเอกสารต่างครบถ้วนถูกต้อง

About Us

บริษัทเบสท์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด บริการให้คำปรึกษา เรื่องซื้อ-รับฝากขายบ้าน รับฝากขายที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

Our Contacts

257/6-7 ซอยลาดพร้าว101 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

Social Media

CLOSE