มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างในการที่จะฝากขาย

ไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งตอนแรกรับคำปรึกษาเรื่องซื้อขายบ้าน เราให้คำปรึกษาเบื้องต้นฟรีก่อนตัดสินใจรับบริการ  หรือแม้แต่ระหว่างใช้บริการฝากขายก็ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดที่เจ้าของต้องจ่ายก่อน  
บริษัทเองทำหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างทำการขายเองฝ่ายเดียว  ค่าใช้จ่ายที่บริษัทรับผิดชอบจ่ายให้  เช่น  ค่าการตลาด  ค่าสื่อโฆษณา  ค่าจ้างบุคลากรที่ส่งเสริมการขายในด้านต่าง ๆ 
ลูกค้าที่ฝากขายบ้านกับเราจะมีค่าใช้จ่ายก็ต่อเมื่อขายได้เท่านั้น  ค่าใช้จ่ายที่เจ้าของต้องจ่าย เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้เราตัวแทนขาย  เมื่อทำการขายได้สำเร็จ  เรียกว่า “ ค่าบริการนายหน้า “  มีอัตรา 3 % ของราคาที่ตกลงซื้อขายกันจริง

 

About Us

บริษัทเบสท์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด บริการให้คำปรึกษา เรื่องซื้อ-รับฝากขายบ้าน รับฝากขายที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

Our Contacts

257/6-7 ซอยลาดพร้าว101 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

Social Media

CLOSE