กลัวนายหน้าจะไปบวกราคาขายแล้วทำให้ขายยาก

การกำหนดราคาขาย ไม่ว่าจะราคาที่เอาไปใช้ทำการประกาศขาย รวมไปถึงราคาสุดท้ายที่ขายได้จริง
เมื่อลูกค้าฝากขายกับเรา การกำหนดราคาเหล่านี้ถูกกำหนดจากการวางแผนร่วมกันระหว่างเจ้าของและนายหน้า ไม่ใช่นายหน้ากำหนดเองโดยเจ้าของไม่ได้รับทราบเรื่องราคาขายในครั้งนี้

และในสัญญาฝากขายของเรา ก็มีการระบุราคาฝากขายที่ชัดเจน เจ้าของตรวจสอบก่อนลงลายมือชื่อในสัญญาได้ ฉะนั้นตัวแทนจะประกาศขายในราคาที่สูงกว่าสัญญาไม่ได้ ถือว่ามีความผิดเจ้าของสามารถเอาผิดได้ตามกฎหมาย

การบวกราคาขายให้สูงขึ้นไป ยิ่งจะทำให้ขายไม่ได้ เสียโอกาสในการขาย ได้รับความเสียหายทุกฝ่าย ทั้งเจ้าของ ผู้ซื้อ และนายหน้า

ในทางปฏิบัติตัวแทนขายไม่มีความจำเป็นต้องบวกราคาเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่ตกลงกับผู้ขาย เพราะตัวแทนขายมีแรงจุงใจเป็นค่านายหน้า 3 % ตามสัญญาอยู่แล้ว ซึ่งอย่างไรเสียเมื่อขายได้ก็ได้รับจากเจ้าของ และเจ้าของเองก็เต็มใจที่จะจ่ายให้เนื่องจากนายหน้าขายให้ได้ตามราคาที่ได้ตกลงกันไว้อยู่แล้ว

จากเหตุผลข้างต้นเจ้าของจึงไม่มีความจำเป็นต้องกลัวการบวกราคาขายแต่อย่างใด

About Us

บริษัทเบสท์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด บริการให้คำปรึกษา เรื่องซื้อ-รับฝากขายบ้าน รับฝากขายที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

Our Contacts

257/6-7 ซอยลาดพร้าว101 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

Social Media

CLOSE